Pranešimas Jūsų naršyklėje išjungtas JavaScript palaikymas.
Svetainės veikimas bus nepilnavertis, o kai kurios funkcijos gali būti nepasiekiamos.   Kaip įjungti JavaScript palaikyma?
Žurnalai.lt logo
Pradžia Leidinių sąrašas Mano sąskaita Pagalba


Prisiminti
Registruotis | Pamiršote slaptažodį?
Indeksas
A   Ą   B   C   Č   D   E   Ę   Ė   F   G   H   I   Į   Y   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   Ų   Ū   V   Z   Ž   X   Kita  

Rekomenduojame


Paslaugos sąlygos


Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „zurnalai.lt“ taisyklės

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „UPG Baltic“ (juridinio asmens kodas – 300651843, PVM mokėtojo kodas – LT100002981210, registruotos buveinės adresas – Jonavos g. 254a, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – info@upg.lt) (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl naudojimosi interneto svetaine „zurnalai.lt“.


1.Bendrosios nuostatos
1.1.

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su „zurnalai.lt“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „zurnalai.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo „zurnalai.lt“ puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles.

1.3.
Internetinės parduotuvės „zurnalai.lt“ prekyba vykdoma:
1.3.1. spausdintinių žurnalų (toliau vadinama Prekės, Leidiniai arba Žurnalai priklausomai nuo konteksto) tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3.2. elektroninės žurnalo (toliau vadinama Prekės, Leidiniai arba Žurnalai priklausomai nuo konteksto) versijos pateikimo teritorija neribojama.

1.4.
Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.4.1.
veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2.
nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3.
juridiniai asmenys;

1.4.4.
visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1.


Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje „zurnalai.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos “. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „zurnalai.lt“ internetinėje parduotuvėje, privalo akceptuoti „Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos“.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti “.

3.2.
Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir
saugoma „zurnalai.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „zurnalai.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.
Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4.
Pirkėjas, naudodamasis „zurnalai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės
6.1.
Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį , t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2.
Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.4.
Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1.

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės „zurnalai.lt“ teikiamomis paslaugomis.

7.2.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos “ nustatytus atvejus.

7.3.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ar deleguoti pristatymą įgaliotam asmeniui Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas ar Žurnalų Leidėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1.

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

8.2.
Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1.
Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų : AB bankas Swedbank; AB DNB bankas; AB SEB Vilniaus bankas; AB Danske bankas; AB Nordea bankas; bei AB "Šiaulių bankas" (bankų sąrašas gali keistis, priklausomai nuo apmokėjimo paslaugas teikiančios įmonės sutarčių su bankais). Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „zurnalai.lt“ internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2.
Apmokėjimas naudojantis kreditinių kortelių aptarnavimo sistema – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančioms įmonėms: UAB „First Data Lietuva “ ir PayPal (Europe) S. à.r.l & Cie, S.C.A.

8.2.3.
Apmokėjimas galimas SMS (tik Lietuvos Respublikos teritorijoje) ir kitais https://www.mokejimai.lt/lit/IMG/162 nurodytais būdais .


8.3.
Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.1.1.
Jeigu tai spausdintinis Leidinys – adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje su tvarkinga pašto dėžute.

9.1.2.
Jeigu tai Leidinys elektroniniame formate – žurnalas bus pateikiamas "zurnalai.lt" svetainėje.

9.2.
Jeigu Pirkėjas nesudaro sąlygų, paminėtų punkte 9.1., tinkamai pristatyti prekę, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių netinkamo pristatymo.

9.3.
Prekes pristato Žurnalo Leidėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai keičiasi leidinių išleidimo laikas, periodiškumas, ar leidinio leidyba sustabdoma. Jeigu pasikeitė leidinių išleidimo laikas, periodiškumas, Pirkėjui bus pristatyta tiek leidinių kiek jis buvo užsakęs ir apmokėjęs. Jeigu leidinio leidyba yra sustabdoma, Pirkėjas gali pasirinkti Leidėjo leidžiamus kitus leidinius arba prašyti Pardavėjo grąžinti pinigus už nepristatytą Prekių kiekį.

9.5.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumas naudoti
10.1.

Prieš perkant leidinį elektroniniame formate, Pirkėjui rekomenduojama parsisiųsti nemokamą bandomąją elektroninę žurnalo versiją ir įsitikinti ar ji veiks jo kompiuteryje.
Pirmą kartą paleidžiant elektroninės versijos žurnalą, reikia jį aktyvuoti. Aktyvacijai reikalingas interneto ryšys.

11 . Prekių grąžinimas ir keitimas


12. Atsakomybė
12.1.
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3.
Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „zurnalai.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1.

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „zurnalai.lt“ įvairias akcijas.


14. Apsikeitimas informacija
14.1.

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1.

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Mano krepšelis
yellow icon Krepšelis tuščias
 
Pasirinkite leidinį, kurį norite įsigyti.